Razprava o regionalni varnosti ob 20. obletnici delovanja društva

Evro-atlantski svet Slovenije je ob 20. obletnici svoje ustanovitve in delovanja v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in v vsebinski povezavi z obrambnim ministerialom “Comprehensive Regional Defense Ministerial”, organiziral v ponedeljek, 30. septembra 2013, v Hotelu Brdo na Brdu pri Kranju panel z aktualnim naslovom “Regionalna varnost v jugovzhodni Evropi in vloga evro-atlantskih povezav”.

V uvodu sta udeležence pozdravila državni sekretar na Ministrstvu za obrambo g. Zoran Klemenčič, ki je poudaril pomembnost regionalnega sodelovanja za zagotavljanje varnosti in stabilnosti regije, ter podpredsednik Atlantic Treaty Association (ATA) dr. Troels Frøling, ki je še posebej izpostavil regionalni vidik in pomen dejavnosti Evro-atlantskega sveta Slovenije za razvoj medsebojnega razumevanja v regiji in za napredek v približevanju držav evro-atlantskim povezavam.

Na panelu so politični direktorji obrambnih ministrstev iz Jugovzhodne Evrope in predstavnik NATO predstavili svoje poglede o ključnih varnostnih vprašanjih Jugovzhodne Evrope. Namen razprave je bil izpostaviti napredek v regionalni varnosti, ki še vedno ostaja varnostni izziv, in prispevek NATO ter drugih mednarodnih organizacij pri varovanju miru in stabilnosti v tem delu Evrope. Predsednik društva prof. dr. Anton Bebler je izpostavil, da na območju Jugovzhodne Evrope skorajda ni več mogoč in verjeten meddržavni vojaški spopad, da pa so mogoči pojavi oboroženega nasilja na ravni manjših skupin, ki se občasno že dogajajo. »Danes so grožnje na Balkanu drugačne, kot so bile pred 15 leti,« pa je dodal predstavnik NATO iz oddelka za politične zadeve in varnostno politiko g. Laurie Walker. V razpravi sta sodelovala še direktor Direktorata za obrambno politiko Ministrstva za obrambo Republike Slovenije g. Primož Šavc, ki je med drugim izpostavil problematiko uničevanja ubojnih sredstev in razminiranja, ter politični direktor Ministrstva za obrambo Bosne in Hercegovine g. Zoran Šajinović, ki je v predstavitvi poudaril politično in ekonomsko stabilizacijo regije.

Po razpravi je državni sekretar Ministrstva za obrambo g. Zoran Klemenčič predsedniku društva Evro-atlantski svet Slovenije prof. dr. Antonu Beblerju podelil Veliko plaketo za sodelovanje ob dvajseti obletnici delovanja društva. Čestitkam se je pridružil tudi državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve g. Bogdan Benko.

Dogodek je bil organiziran s podporo NATO Public Diplomacy Division.

Foto: Arhiv EASS;  Borut Podgoršek, MoD RS