Seminar Balkan SAYS s predavanji, delavnicami, mreženjem in razpravami med mladimi strokovnjaki in strokovnjaki s področja mednarodne varnosti prispeva k krepitvi zaupanja, spravi, varnosti, stabilnosti in sodelovanju v regiji Zahodnega Balkana.

Od prve izvedbe leta 2013 smo na podlagi bogatih izkušenj smo razvili raznolik in zanimiv seminarski program, ki udeležencem ponuja dinamičen pogled na glavne sodobne varnostne, politične in družbene izzive širšega zahodnega Balkana, hkrati pa promovira evroatlantske vrednote in prihodnost regije.

Balkan SAYS si prizadeva združiti različne poglede in perspektive, odpraviti vrzeli in ustvariti nove povezave, ki jih mladi strokovnjaki lahko uporabljajo v svoji prihodnji karieri.

 


BALKAN SAYS 2023

Med 14. in 16. septembrom 2023 je v okviru Evro-atlantskega sveta Slovenije potekal 11. Balkan SAYS seminar, ki so ga organizirali člani Mladinske sekcije EASS. Seminarja se je udeležilo 32 udeležencev iz 13 držav ter 17 govorcev.
Strokovnjaki iz različnih držav so prvi dan govorili o Širjenju zveze Nato. Drugi dan je bil namenjen panelom o trenutnih varnostnih problemih v državah Zahodnega Balkana, o vojni v Ukrajini in mednarodnih partnerstvih v 21. stoletju. Zadnji dan seminarja je potekal še panel o novih tehnologijah in kritični infrastrukturi.


BALKAN SAYS 2022

Med 15. in 17. septembrom 2022 je v okviru Evro-atlantskega Sveta Slovenije potekal 10. Balkan SAYS seminar, ki so ga organizirali člani Mladinske sekcije EASS. Seminarja se je udeležilo 23 udeležencev iz 11 držav.
Strokovnjaki iz različnih držav so prvi dan govorili o Natovem novem strateškem konceptu ter vplivu novih in nastajajočih tehnologij na evropsko varnost v naslednjem desetletju. Drugi dan je bil obarvan s pogovori o napredku pri integraciji držav Zahodnega Balkana v evroatlantski prostor, ambivalentni vlogi (dez)informacij, tekmovanju velikih sil v Evropi in o prihodnji varnosti držav Zahodnega Balkana. Zadnji dan seminarja je zaslužni predsednik Evro-atlantskega sveta Slovenije, zasl. prof. dr. Anton Bebler, izvedel predavanje o zamrznjenih konfliktih v Evropi.

 


BALKAN SAYS 2021

Mladinska sekcija Evro-atlantskega sveta Slovenije je 15. In 16. Septembra 2021 organizirala že tradicionalni 9. Balkan SAYS (Security Architecture Youth Seminar), ki je za udeležence iz 22-ih držav potekal na daljavo.

Seminar se je osredotočal na teme varnosti na Mediteranu, sodobnih varnostnih izzivov na Balkanu, slovenskega predsedovanja Svetu EU in prihodnosti zveze NATO.

Strokovnjaki iz več držav so prvi dan razpravljali o odnosu med Evropsko unijo in Turčijo, novih migracijskih tokovih, napetostih med Grčijo in Turčijo, naravne in druge nesreče pa so predstavili z regionalnega vidika sodelovanja pri kriznem upravljanju. Drugi dan seminarja je beseda tekla o predsedovanju Slovenije Svetu EU, kibernetski varnosti, širitvi Evropske unije in o agendi zveze NATO za leto 2030 ter njenem delovanju v prihodnosti.

Balkan SAYS 2021 – Programme

 

 

 


BALKAN SAYS 2020 – uspešna izvedba v hibridnem spletnem okolju

16.9. 2020 je v organizaciji mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije in s podporo FDV potekal že 8. letni mladinski seminar Balkan SAYS (Security Architecture Youth Seminar). 

Zaradi pandemije koronavirusa je seminar Balkan SAYS 2020 potekal v spletni obliki. Seminar je gostil več kot 50 udeležencev in strokovnjakov iz 21 različnih držav.

Glavne teme seminarja so bile:

    • Kitajska in Zahodni Balkan – Kako in zakaj Kitajska vpliva na Zahodni Balkan?
    • Bosna in Hercegovina – 25 let po Daytonu.
    • Krize na obrobju EU in prihodnost SZVP.

Končno poročilo BALKAN SAYS 2020 [ENG]


BALKAN SAYS 2019

Seminar Balkan SAYS je oktobra 2019 gostil 50 udeležencev in strokovnjakov. Udeleženci so bili iz 11 različnih držav. Predstavljali so raznoliko poklicno občinstvo, od študentov višjih let do mladih strokovnjakov iz zasebnega, vladnega in vojaškega sektorja. Medtem ko smo se osredotočali predvsem na mlade strokovnjake z Zahodnega Balkana, smo lahko dosegli tudi široko občinstvo s širšega evroatlantskega območja.

Koncept seminarja je zasnovan tako, da udeležencem ponuja tako razprave s strokovnjaki na določeno temo v obliki okroglih miz kot tudi priložnost, da aktivno prispevajo prek inovativnih sej v obliki delavnic.

Teme, ki smo jih pokrivali:

– Evroatlantska integracija Zahodnega Balkana – kako polna in kako hitro?

– Ženske in varnost na Zahodnem Balkanu.

– Mladi in okoljska varnost.

– Zakonite in nezakonite migracije skozi Zahodni Balkan in z njega.

Zgoraj omenjene teme so obravnavali strokovnjaki iz akademskih krogov, strokovnjaki iz slovenske vlade, mednarodni partnerji in dopisniki.