Vol. 5 No. 1, 2024: Natova razpotja (Cerar) [SLO]

Vol. 4 No. 4, 2023: Čas za razmislek in revizijo nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije? (Pavel Vuk) [SLO]

Vol. 4 No. 3, 2023: Premislek o možnih izhodiščih nadgradnje slovenskega nacionalno varnostnega sistema (Šefic) [SLO]

Vol. 4 No. 2, 2023: Exploring the New Concept of Open Defense (Thomas Matyók, Srečko Zajc, Maj Fritz) [ENG]

Vol. 4 – No. 1,  2023: Dis- and Misinformation about the Ukraine-Russia War: A Case Study of the Baltic Countries (Aleksandra Michałowska-Kubś in Jakub Kubś) [ENG]

Vol. 3 – No. 3,  2022: Security challenges in the Balkans (Bebler) [ENG]

Vol. 3 – No. 2,  2022: Rusko-ukrajinski konflikti in vojna v Ukrajini (Bebler) [SLO]

Vol. 3 – No. 1,  2022: European Integration Process and the Indo-Pacific Region (Jazbec) [ENG]

Vol. 2 – No. 3,  2021: Oblikovanje medinstitucionalnega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja (Prezelj, Lobnikar) [SLO]

Vol. 2 – No. 2,  2021: Kompetentno vodenje in učinkovito zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije (Sotlar, Grizold, Vuga Bernšak) [SLO]

Vol. 2 – No. 1,  2021: Hybrid Warfare (Najzer) [ENG]

Vol. 1 – No. 3,  2020: Nova priložnost za transatlantske odnose (Kirn) [SLO]

Vol. 1 – No. 2,  2020: Joint Civil-Military Interaction for an Innovative Euro-Atlantic Community (Matyok, Zajc) [ENG]

Vol. 1 – No. 1,  2020: Pandemija COVID-19 in strateški varnostni izzivi (Cigler) [SLO]

 


Področje mednarodne varnosti, miru, stabilnosti je izredno dinamično, tveganja in grožnje se spreminjajo iz dneva v dan, kar zahteva stalno strokovno pozornost. EASS sprejema ta izziv.

Kot proaktivno društvo na svojih področjih oblikujemo strokovna mnenja o družbenih problemih in jih distribuiramo s pomočjo t.i. “policy biltena.” Evro-atlantski Bilten je sredstvo za izražanje strokovnih mnenj s strani članov EASS ali povabljenih strokovnjakov.

Vsaka številka vsebuje strokovni prispevek, s katerim želimo:

  1. izpostaviti specifični varnostni policy problem,
  2. prikazati možne alternative in
  3. nakazati ali predlagati možno alternativo za rešitev problema.

 

Bilten bo predvidoma izhajal 3-6-krat na leto, vsaka številka bo vsebovala en članek in po potrebi komentar urednika. Publikacija bo izhajala v slovenskem jeziku in občasno v angleškem jeziku (odvisno od avtorjev in ciljnih javnosti). Relevantne teme za slovensko javnost bodo pretežno pokrite v slovenskem jeziku.
Publikacija je registrirana v bibliografskem sistemu in ima svojo ISSN številko. Publikacija bo izhajala pretežno v elektronski obliki, občasno pa jo bomo tudi natisnili.

Urednik je odgovoren za izbor tem, povabilo avtorjem, organizacijo izdaje vsake številke in distribucijo po komunikacijskih kanalih. Urednik ali EASS ne odgovarjata za stališča strokovnjakov, katerih prispevke objavimo v biltenu. Z drugimi besedami, stališča strokovnjakov niso nujno stališča EASS. Ta rešitev je primerna, saj je namen publikacije trasiranje pogledov in policy rešitev na varnostnem področju.

Publikacija bo distribuirana predvsem v elektronski obliki. Vsaka številka bo objavljena na spletni strani EASS in poslana kontaktnim točkam na relevantnih ministrstvih, veleposlaništvih, medijih idr.

Od prispevkov pričakujemo naslednjo tipično obliko:

  • Naslov / Title;
  • Povzetek / Abstract: v dveh do treh stavkih / two to three sentences;
  • Opis ali analiza policy problema / Description of the policy problem;
  • Prikaz možnih alternativ za reševanje problema / Scan of potential solutions to the identified problem;
  • Nakazati ali predlagati možno alternativo za rešitev problema in s tem povezana analiza / proposal of a particular solution and related analysis;
  • Viri, če jih je avtor uporabil / sources if the author used them.

Prispevki lahko tudi delno odstopajo od navedene tipične oblike.

 

Vsem avtorjem in bralcem želimo veliko strokovnih užitkov ob prebiranju številk biltena!