V tem prispevku avtorji predstavljajo odprto varnost kot prispevek h konceptu kolektivne obrambe. Odprta varnost temelji na načelu aktivnega državljanstva. Aktivni državljani so prepoznani kot sprejemniki in ponudniki varnosti. Za uspešno delovanje v nestrukturiranem in tekočem okolju se je treba osvoboditi omejitev, ki jih postavljajo doktrine in dogme. Raziskovalna in izobraževalna mreža za skupno civilno-vojaško interakcijo je prostovoljna skupina akademikov in praktikov o človekovi varnosti v Združenih državah in Evropi, ki imajo en cilj: raziskovanje meja človekove varnosti, odmik od omejitev doktrine in zavedanje, da vojska ne more biti edini glas, ki govori o varnosti in obrambi ter jo presoja. Open Defense je dinamična varnostna miselnost, ki temelji na potrebi in odgovornosti posameznikov, da zaščitijo sebe in svojo lokalno skupnost. Učinkovita individualna in kolektivna odpornost je predpogoj za specifično varnost in obrambo. Potreben je nov pogled na civilno obrambo kot varnostnega partnerja. Spletni seminar, organiziran 15. februarja 2023, je bil rezultat sodelovanja med Joint Civil-Military Interaction, Interacta Global Network, Middle Georgia State University, Evro-atlantskega sveta Slovenije, Multi-National Joint HQ Ulm in War, Peace, and Justice Institute. To je bil majhen, a nujen korak naprej, ki je prispeval k konceptualizaciji konceptov odprte varnosti in odprte obrambe.

 

 

Vol. 4 No. 2, 2023: Exploring the New Concept of Open Defense (Thomas Matyók, Srečko Zajc, Maj Fritz) [ENG]