Dr. Božo Cerar piše o tri četrt stoletja dolgi zgodovini zveze Nato, ki se je kot obrambno zavezništvo v evro-atlantskem prostoru večkrat znašel na razpotju. Dileme in težave je Nato uspešno premagoval, saj se je znal prilagoditi vsakokratnemu varnostnemu položaju v mednarodni skupnosti in ohraniti svojo enotnost. Prilagoditve so potrebne tudi danes, ko ZDA, gonilna sila Zavezništva, v vsej ostrejši tekmi velikih sil vidijo svoje interese predvsem v azijsko-pacifiškem prostoru. Evropske članice Nata bodo morale za nadaljnji obstoj in učinkovito delovanje tega najbolj uspešnega obrambnega zavezništva v zgodovini prevzeti veliko večji del odgovornosti. To pa je povezano tudi z večjimi stroški za obrambo, kar bo potrebno državljanom ustrezno obrazložiti.

Dr. Božo Cerar je upokojeni veleposlanik. Magisterij iz diplomatskih ved je opravil na Westminster University v Londonu, doktorat iz mednarodnopravnih znanosti na področju diplomatske zaščite pa na svoji alma mater, Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Opravljal je pomembne zadolžitve na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije (med drugim namestnik ministra) in na diplomatskih predstavništvih v tujini (med drugim stalni predstavnik pri Natu in veleposlanik v ZDA).

Vol. 5 No. 1, 2024: Natova razpotja (Cerar) [SLO]