Popolna obramba kot koncept združuje in razširja vojaško in civilno obrambo: obrambni cilji se dosegajo prek združena prizadevanja vojaškega in civilnega osebja, v vojnem ali izrednem stanju pa se mobilizirajo vse družbene institucije braniti državo. Celotne obrambne sile, ki jih vodi raznolika delovna sila obrambnih in varnostnih strokovnjakov, so ključnega pomena cilji nacionalne obrambe in mednarodne varnosti. Kljub pogosto visokim stopnjam partnerstva so osnovne razlike med rednimi silami, rezervisti, obrambnimi civilnimi uslužbenci in izvajalci, vplivajo na kakovost sodelovanja in, končno organizacijska in operativna učinkovitost. Obrambna ministrstva po vsem svetu priznavajo pomen optimiziranja zaposlovanja in integracije civilnega in vojaškega osebja se modeli skupnih obrambnih sil povečujejo v ospredju.