V torek, 17. 11. 2020,  je v virtualnem okolju potekala okrogla miza z naslovom »Vloga sistema nacionalne varnosti ob covid-19 krizi: izkušnje in nauki posameznih podsistemov na operativni ravni« v organizaciji Evro-Atlantskega sveta Slovenije in Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede.

Izkušnje in vlogo Slovenske policije, Slovenske vojske in Uprave RS za zaščito in reševanje pri spopadanju s kovid krizo so predstavili:

  • g. Jože Senica, Namestnik Generalnega direktorja Slovenske policije,
  • brigadir Miha Škerbinc, Poveljnik sil Slovenske vojske in
  • ga. Olga Andrejek, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Preko sto udeležencev okrogle mize se je iz prve roke seznanilo z ugotovitvami, rešitvami in izzivi, s katerimi se sooča slovenski nacionalno-varnostni sistem. Izbruh novega koronavirusa je tudi te sisteme, tako kot vse ostale presenetil, vendar so se razmeram hitro prilagodili. Ne glede na to, da je zdravstvo ključni sistem za soočanje s krizo, predstavljene institucije igrajo pomembno podporno vlogo, brez katere bi bila situacija še bolj kritična.

Ključni poudarki iz predstavitev in razprave na okrogli mizi so bili:

  • V Slovenski policiji, Slovenski vojski in v podsistemu varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami so sprejeli širok spekter operativnih ukrepov za spopadanje s krizo.
  • Poudarjena skrb za zdravje in varnost lastnega osebja, saj bi velika stopnja obolelosti med zaposlenimi v policiji, vojski in na področju zaščite in reševanja oslabila funkcionalnost ključnih mehanizmov zagotavljanja nacionalne varnosti.
  • Vsi sistemi se lahko pohvalijo z dobrimi rešitvami, ki so jih izvedli v času krize, hkrati pa se soočajo tudi z različnimi skrbmi in dilemami.
  • Pomembnost mednarodnega sodelovanja
  • V Slovenski policiji, Slovenski vojski in na področju zaščite in reševanja so se veliko naučili po prvi fazi korona krize, kar so vnesli operativne načrte, organizacijo in delovanje v drugi fazi.
  • Lahko smo previdno optimistični glede pripravljenosti Slovenske policije, Slovenske vojske in podsistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za soočanje z izzivi ob nadaljevanju krize in upamo, da bomo iz te krize izšli močnejši in bolje pripravljeni.