Člani mladinske sekcije EASS so izvedli še eno uspešno predstavitev na taboru MORS in mladi. Udeležencem tabora so predstavili pomen nacionalnega varnostnega sistema in zveze NATO za varnost Republike Slovenije. Tovrstna predavanja predstavljajo primer dobre prakse civilno-vojaškega sodelovanja saj prispevajo k informiranju in ozaveščanju o mednarodnih vidikih slovenskega obrambnega sistema.