EASS situacijska soba je mehanizem Evro-atlantskega sveta Slovenije, ki se lahko aktivira ob izbruhu večje družbene krize z dejanskimi ali potencialnimi varnostnimi posledicami (npr. večji teroristični napad, naravna nesreča, oboroženi spopad ipd.).

Situacijska soba obsega skupino članov EASS, ki v določenem časovnem obdobju spremljajo razvoj krize preko različnih lokalnih medijev in pišejo krajša poročila.

Namen situacijske sobe je:

  1. usposabljati člane EASS za spremljanje kriznih razmer in
  2. dopolnjevanje obveščanja javnosti v času krizne negotovosti.

 

MIGRATION FLOWS IN THE BALKANS: Review of media coverage, April-May 2020

“Medtem ko se je ves svet boril s posledicami poskusov zajezitve širjenja novega korona virusa spomladi 2020, so se države na Balkanu sočasno bile prisiljene spoprijeti z izzivom nezakonitih migracij po t.i. »Balkanski poti«. Medijsko poročanje se je v času epidemije osredotočilo skoraj izključno na vprašanja povezana z epidemijo, medtem ko so mnoge druge teme ostajale v ozadju. Namen tega poročila je zapolniti to pomanjkanje v poročajo ter dvigniti raven ozaveščenosti tako odločevalcev, kot tudi splošne javnosti, o problematiki nezakonitih migracij tudi v tem času. Avtorji poročila so se osredotočili predvsem na lokalno medijsko poročanje v posameznih državah na poti, z začetkom v Grčiji, in nato preko Severne Makedonije, Srbije, in Bosne in Hercegovine na Hrvaško. Namen analize podatkov iz lokalnega poročanja je prikaz celostne slike stanja migracij ter vpogleda v to, kaj trenutno stanje pomeni za prihodnost. Vprašanje nezakonitih migracij je namreč eno najbolj ključnih v Evropi in važno je vedeti, kam bo vodilo trenutno stanje na Balkanu ko se bodo varnostni ukrepi proti širjenju korona virusa sprostili in bo gibanje migrantov lažje.”