Bohinjska Bela, 18. 7. 2020

Članice in člani EASS so predstavili delovanje zveze NATO za udeležence študentskega vojaškega tabora.

Pri tem so izpostavili naslednje točke:

  • zgodovina NATA,
  • razlogi za ustanovitev,
  • koncept zavezništva,
  • bistvo kolektivne obrambe in Severnoatlantska pogodba,
  • odločanje v NATO in vloga Slovenije,
  • EU-NATO povezava,
  • vrednote, na katerih temelji NATO,
  • financiranje obrambnega proračuna in zveza NATO,
  • operacije zveze NATO,
  • širitev zveze NATO idr.

Velik poudarek je bil tudi na pojasnjevanju vloge RS v zvezi NATO in koristnosti sodelovanja v zvezi za majhne države, kot je Slovenija.

Ugotavljamo, da tematika za udeležence tabora predstavlja izjemno relevanten kontekst na usposabljanju, saj je predstavitvi sledilo veliko vprašanj in kvalitetna razprava z udeleženci.