Predstavitev na taboru MORS in mladi

Člani mladinske sekcije EASS so izvedli še eno uspešno predstavitev na taboru MORS in mladi. Udeležencem tabora so predstavili pomen nacionalnega varnostnega sistema in zveze NATO za varnost Republike Slovenije. Tovrstna predavanja predstavljajo primer dobre prakse civilno-vojaškega sodelovanja saj prispevajo Preberite več

BALKAN SAYS 2023

Med 14. in 16. septembrom 2023 je v okviru Evro-atlantskega sveta Slovenije potekal 11. Balkan SAYS seminar, ki so ga organizirali člani Mladinske sekcije EASS. Seminarja se je udeležilo 32 udeležencev iz 13 držav ter 17 govorcev. Strokovnjaki iz različnih Preberite več

Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Čas za razmislek in revizijo nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije?”

V prispevku avtor predstavlja kritičen pogled na uporabnost koncepta povezljive varnosti pri opredeljevanju nacionalnih varnostnih politik in prilagajanju modelov zagotavljanja varnosti. Ta koncept, ob iskanju sinergičnih in komplementarnih učinkov odpornostnih, odvračalnih in obrambnih zmogljivosti države, predstavlja robustni varnostni kapital države, Preberite več