Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Anxious Peace: Navigating Post-Conflict Challenges and EU Integration in Southeastern Europe”

V tem prispevku se avtorja osredotočata na Bosno in Hercegovino (BiH) ter Kosovo, državi, kjer so posledice vojn pustile globoke sledi v (med)osebnih in (med)skupinskih odnosih. Trdita, da nenehni politični, gospodarski, družbeni in varnostni izzivi prispevajo k porastu tesnobe in Preberite več