Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Oblikovanje medinstitucionalnega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije”

Radikalizacija v smeri nasilja in ekstremizem sta vedno bolj pereč problem v sodobnih družbah. Avtorja predstavita idejni koncept zasnove slovenskega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja, ki temelji na vključevanju številnih državnih in nedržavnih deležnikov na strateški Preberite več