Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Čas za razmislek in revizijo nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije?”

V prispevku avtor predstavlja kritičen pogled na uporabnost koncepta povezljive varnosti pri opredeljevanju nacionalnih varnostnih politik in prilagajanju modelov zagotavljanja varnosti. Ta koncept, ob iskanju sinergičnih in komplementarnih učinkov odpornostnih, odvračalnih in obrambnih zmogljivosti države, predstavlja robustni varnostni kapital države, Preberite več

Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Premislek o možnih izhodiščih nadgradnje slovenskega nacionalno varnostnega sistema”

Boštjan Šefic* v novi številki Evro-atlantskega biltena piše o novih varnostnih izzivih, hitrih in nepredvidljivih političnih in drugih spremembah, ki terjajo, da je nacionalno varnostni sistem dobro pripravljen. Slovenski nacionalno varnostni sistem lahko z nekaterimi relativno majhnimi posegi in nadgradnjami Preberite več

Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Dis- and Misinformation about the Ukraine-Russia War: A Case Study of the Baltic Countries”

Aleksandra Michałowska-Kubś in Jakub Kubś, raziskovalca pri Debunk.org, v prispevku ugotavljata, da je vojna v Ukrajini povzročila porast dezinformacijskih kampanj, ki jih širi Rusija. Cilj teh kampanj, ki pogosto uporabljajo zapleten stroj tradicionalnih in družbenih medijev, je širjenje propagande in Preberite več

Nova številka Evro-atlantskega biltena: “Oblikovanje medinstitucionalnega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije”

Radikalizacija v smeri nasilja in ekstremizem sta vedno bolj pereč problem v sodobnih družbah. Avtorja predstavita idejni koncept zasnove slovenskega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja, ki temelji na vključevanju številnih državnih in nedržavnih deležnikov na strateški Preberite več