Društvo Evro-atlantski svet Slovenije si že od leta 1993 prizadeva za dvig ravni informiranosti in zavedanja slovenske javnosti o pomenu aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah in asociacijah, katerih osnovni namen je zagotavljanje mednarodnega miru, varnosti in zdravega gospodarskega sodelovanja.

Društvo deluje kot prostovoljna, samostojna, nepridobitna, nevladna, nestrankarska, interesna in strokovna organizacija. Ena od pomembnih dejavnosti društva je tudi organizacija in izvedba mednarodnih konferenc in posvetov.

Podatki o društvu:

Evro-atlantski svet Slovenije
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik društva: prof. dr. Anton Bebler

Dr. Anton Bebler, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, je študiral na več univerzah doma in v tujini (v Ljubljani, Beogradu, Princetonu, Philadelphiji, Moskvi, Parizu in Londonu). Doktorat iz političnih ved si je pridobil na Univerzi Pennsylvanije v ZDA. Poleg tega je predaval, delal kot raziskovalec in gostujoči profesor, nastopal na mednarodnih kongresih v drugih univerznih središčih v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Afriki. Avtor in urednik je večih knjig in okrog 400 poglavij v zbornikih in strokovnih člankov objavljenih doma in v tujini v večih jezikih. V letih 1992-1997 je deloval kot stalni predstavnik-veleposlanik Republike Slovenije pri Uradu OZN v Ženevi. V preteklosti je bil predsednik Slovenskega sveta evropskega gibanja, Slovenske izseljenske matice in Slovenskega okteta. Predsednik Evro-atlantskega sveta Slovenije je od leta 1998.

Generalni sekretar: Tomaž Šušteršič

Podpredsednika društva: prof. dr. Anton Žabkar, doc. dr. Iztok Prezelj

Predsednik mladinske sekcije društva: Blaž Grilj

Tel. +386 1 58 05 327
Fax: +386 1 58 05 322
E-pošta: info@euroatlantic.org
E-pošta mladinske sekcije: youth@euroatlantic.org