Evro-atlantski svet Slovenije je prostovoljno, neprofitno, nevladno interesno in strokovno združenje. Naš cilj je prispevati k aktivni vlogi Republike Slovenije pri zagotavljanju miru, varnosti in demokratične stabilnosti na evroatlantskem območju prek EU in Nata. Svet deluje samostojno ali v sodelovanju z NATO, EU, slovenskimi vladnimi institucijami in drugimi partnerskimi organizacijami z namenom izpolnitve svojih temeljnih ciljev.

Evro-atlantski svet Slovenije se zavzema za krepitev sodelovanja med EU, Natom in njihovimi državami članicami, s posebnim poudarkom na vprašanjih regionalne varnosti na Zahodnem Balkanu. Društvo Evro-atlantski svet Slovenije si že od leta 1993 prizadeva za dvig ravni informiranosti in zavedanja slovenske javnosti o pomenu aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah in asociacijah, katerih osnovni namen je zagotavljanje mednarodnega miru, varnosti in zdravega gospodarskega sodelovanja.