Mladinska sekcija Evro-atlantskega sveta Slovenije združuje mlade strokovnjake in študente s posebnim zanimanjem za varnostna vprašanja.

Naš cilj je povečati spravo, varnost in stabilnost v Republiki Sloveniji in v širši regiji. Mladinska sekcija skuša te cilje doseči z organizacijo različnih dogodkov in programov, med katerimi izstopa mednarodni mladinski seminar “Balkan SAYS – Security Architecture Youth Seminar“.

Naše člane spodbujamo k sodelovanju v mednarodnih dejavnostih s posebnim poudarkom na dejavnostih krovne organizacije Youth Atlantic Federation Association (YATA). Naši člani se udeležujejo različnih dogodkov, ki jih organizirajo partnerska združenja znotraj YATA, ki našim članom omogočajo širše razumevanje različnih varnostnih dilem in jim pomagajo pri povezovanju s strokovnjaki iz različnih regij sveta. V letošnjem letu so nekateri člani Mladinske sekcije sodelovali pri projektu Situacijske sobe EASS, s katero ob izbruhu večje družbene krize z dejanskimi ali potencialnimi varnostnimi posledicami (npr. večji teroristični napad, naravna nesreča, oboroženi spopad ipd.) spremljamo razvoj krize preko različnih lokalnih medijev ter s tem usposabljamo člane EASS za spremljanje kriznih razmer in dopolnjujemo obveščanja javnosti v času krizne negotovosti.

 

Predsednik Mladinske sekcije EASS je Igor Zidarič.

 


NATO Engages

Na povabilo zveze NATO so se člani Mladinske sekcije udeležili dogodka NATO Engages, ki je potekal ob vrhu zveze NATO v Londonu, kjer so sodelovali v javni razpravi, kako razvijati zavezništvo v prihodnosti. Prav tako so se sestali s stalnim predstavnikom Slovenije pri NATO, dr. Erikom Kopačem.