Dr. Iztok Prezelj je redni profesor na Fakulteti za družbene vede pri Univerzi v Ljubljani. V času 2017-2021 opravlja funkcijo prodekana za raziskovalno dejavnost in direktorja Inštituta za družbene vede pri FDV, kjer koordinira dejavnosti raziskovalnega procesa v 20-ih raziskovalnih centrih (https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/institut-za-druzbene-vede). V obdobju 2015-2017 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na FDV. Doktorski naziv je pridobil na Univerzi v Ljubljani leta 2004 na temo kriznega menedžmenta.

 

Dr. Prezelj veliko objavlja na področjih nacionalne in mednarodne varnosti, terorizma in protiterorističnega delovanja, ocenjevanja groženj in tveganj, kriznega menedžmenta, kritične infrastrukture, primerjalnih obrambnih sistemov, Zahodnega Balkana ipd. Njegovo znanstveno in strokovno delo se izraža skozi objave v priznanih mednarodnih znanstvenih revijah, zbornikih, knjigah, v pedagoškem delu na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za varnostne vede, vodenju nacionalnih raziskovalnih projektov, vodenju slovenskih raziskovalnih skupin v EU projektih, medijskem komentiranju aktualnih varnostnih dogodkov, organizaciji mednarodnih znanstvenih in strokovnih dogodkov, sodelovanju na znanstvenih konferencah ipd. V obdobju od 2000 do 2010 je opravljal tudi vlogo predavatelja na Poveljniško-štabni šoli Slovenske vojske.

 

Dr. Prezelj je gostoval kot raziskovalec ali predavatelj na naslednjih institucijah: Princeton University (2017, 2018, 2019; Department of Politics – Program in Analytical International Relations and Strategy, guest research fellow), University of Leiden (Netherlands, 2017, Institute of Security and Global Affairs, guest research fellow), European Center for Security Studies – George C. Marshall (2014, Programme on Terrorism and Security Studies, Adjunct Professor), University of Sarajevo, Faculty of Political Science, Department of Security and Peace Studies (2012, EU Basileus Scholar), Institute for Security Studies, WEU (WEU) (Paris, 1998, raziskovalna štipendija).

Več informacij na: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/pedagogi/kartica/iztok-prezelj

 

Informacija o relevantni knjigi: Confidence and Security-Building Measures in Europe at a Crossroads NOMOS, Baden-Baden, 2018, ISBN 978-3-8487-4670-5, eISBN 978-3-8452-8897-0. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845288970/confidence-and-security-building-measures-in-europe-at-a-crossroads