Dr. Iztok Prezelj je redni profesor in dekan na Fakulteti za družbene vede pri Univerzi v
Ljubljani. Fakulteta izobražuje študente in bodoče voditelje na različnih področjih političnih
ved, sociologije, komunikologije in kulturologije. V času 2017-2021 je opravljal funkcijo
prodekana za raziskovalno dejavnost in direktorja Inštituta za družbene vede pri FDV, kjer je
koordiniral dejavnosti raziskovalnega procesa v 20-ih raziskovalnih centrih. V obdobju 2015-
2017 je bil predstojnik Katedre za obramboslovje na FDV. Doktorski naziv je pridobil na
Univerzi v Ljubljani leta 2004 na temo kriznega menedžmenta.

Dr. Prezelj je sodeloval v nekaterih slovenskih vladnih medresorskih delovnih skupinah iz
različnih področij zagotavljanja varnosti, poleg tega pa je v obdobju od 2000 do 2010
opravljal tudi vlogo predavatelja nacionalne in mednarodne varnosti na Poveljniško-štabni
šoli Slovenske vojske na generalštabnem in višjem štabnem nivoju.

Kot raziskovalec ali predavatelj je deloval na naslednjih institucijah: Princeton University
(2017, 2018, 2019; Department of Politics – Program in Analytical International Relations and
Strategy, guest research fellow), University of Leiden (Netherlands, 2017, Institute of
Security and Global Affairs, guest research fellow), European Center for Security Studies –
George C. Marshall (2014, Programme on Terrorism and Security Studies, Adjunct
Professor), University of Vienna (2013 in 2015, gostujoči predavatelj), University of
Sarajevo, Faculty of Political Science, Department of Security and Peace Studies (2012, EU
Basileus Scholar), Institute for Security Studies, WEU (WEU) (Paris, 1998, raziskovalna
štipendija).

Dr. Prezelj veliko objavlja na področjih nacionalne in mednarodne varnosti, terorizma in
protiterorističnega delovanja, ocenjevanja groženj in tveganj, kriznega menedžmenta, kritične
infrastrukture, primerjalnih obrambnih sistemov, Zahodnega Balkana ipd. Njegovo
znanstveno in strokovno delo se izraža skozi objave v priznanih mednarodnih znanstvenih
revijah, zbornikih, knjigah, v pedagoškem delu na Fakulteti za družbene vede in Fakulteti za
varnostne vede, vodenju nacionalnih raziskovalnih projektov, vodenju slovenskih
raziskovalnih skupin v EU projektih, medijskem komentiranju aktualnih varnostnih
dogodkov, organizaciji mednarodnih znanstvenih in strokovnih dogodkov, sodelovanju na
znanstvenih konferencah ipd.

Več informacij na: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-
sodelavcev/pedagogi/kartica/iztok-prezelj

Informacija o relevantni knjigi: Confidence and Security-Building Measures in Europe at a Crossroads NOMOS,
Baden-Baden, 2018, ISBN 978-3-8487-4670-5, eISBN 978-3-8452-8897-0. https://www.nomos-
elibrary.de/10.5771/9783845288970/confidence-and-security-building-measures-in-europe-at-a-crossroads

 

Več informacij na: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/imenik-sodelavcev/pedagogi/kartica/iztok-prezelj

 

Informacija o relevantni knjigi: Confidence and Security-Building Measures in Europe at a Crossroads NOMOS, Baden-Baden, 2018, ISBN 978-3-8487-4670-5, eISBN 978-3-8452-8897-0. https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845288970/confidence-and-security-building-measures-in-europe-at-a-crossroads