Evroatlantski svet Slovenije (EASS) je prostovoljno, neprofitno in nevladno interesno in strokovno združenje, ustanovljeno leta 1993.

Naš cilj je prispevati k miru, varnosti in demokratični stabilnosti na evroatlantskem območju z izobraževanjem, raziskovanjem, objavljanjem in organizacijo dogodkov. Uspešno sodelujemo z Natom, EU, slovenskimi vladnimi institucijami in drugimi partnerskimi organizacijami, da bi dosegel svoje temeljne cilje. Združenje se zavzema za krepitev sodelovanja med EU, Natom in njihovimi državami članicami, s poudarkom na vprašanjih regionalne varnosti na Zahodnem Balkanu.

 

Poleg dogodkov in predavanj EACS redno objavlja tudi Evroatlantski bilten s strokovnimi mnenji. Vodilni dogodek naše mladinske sekcije Balkan SAYS – Security Architecture Youth Seminar vsako leto od leta 2013 uspešno združuje mlade strokovnjake, študente in strokovnjake, s čimer prispeva h krepitvi zaupanja, spravi, varnosti, stabilnosti in sodelovanju v regiji Zahodnega Balkana. Uvedli smo tudi priložnostni center za spremljanje kriz, Situacijsko sobo, ki se aktivira med večjimi varnostnimi krizami.

 

Evroatlantski svet Slovenije si že od ustanovitve leta 1993 prizadeva dvigniti raven informiranosti in ozaveščenosti slovenske javnosti o pomenu aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah, katerih glavni namen je zagotavljanje mednarodnega miru, varnosti ter zdravega gospodarskega sodelovanja.

 

Cilji in naloge Evroatlantskega sveta Slovenije so:

 

  • izobraževanje in obveščanje javnosti o problemih in rešitvah na področju zagotavljanja miru in varnosti v mednarodnih odnosih;
  • proučevanje procesov, ki jih vodijo mednarodne organizacije za mir in varnost po svetu, s poudarkom na integraciji v evroatlantsko območje;
  • podpiranje aktivne vloge Republike Slovenije v EU, Natu in drugih evroatlantskih organizacijah;
  • sodelovanje s podobnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, katerih skupni cilj sta mir in varnost;
  • povezovanje s sorodnimi organizacijami po vsem svetu, ki se ukvarjajo s podobnimi vprašanji, vključno z združenjem Atlantske pogodbe in njegovimi člani;
  • organizacija konferenc, seminarjev, okroglih miz, izletov in predavanj;
  • objavljanje priljubljene in strokovne literature.

 

Predsednik: prof. dr. Iztok Prezelj

 

Generalni sekretar: Iztok Štefanič

 

Predsednik mladinske sekcije: Igor Zidarič

 

Zaslužni predsednik združenja je zasl.red.prof.dr. Anton Bebler.