Evro-atlantski svet Slovenije je prostovoljno, neprofitno, nevladno interesno in strokovno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 1993.

Naš cilj je prispevati k proučevanju in poznavanju mednarodnega miru in varnosti na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Prav tako prispevamo k aktivni vlogi Republike Slovenije pri zagotavljanju miru, varnosti in demokratične stabilnosti na evroatlantskem območju prek EU in Nata.

Svet deluje samostojno ali v sodelovanju z NATO, EU, slovenskimi vladnimi institucijami in drugimi partnerskimi organizacijami z namenom izpolnitve svojih temeljnih ciljev.

Predsednik EASS je prof.dr. Iztok Prezelj, zaslužni predsednik je zasl.red.prof.dr. Anton Bebler.