Evro-atlantski svet Slovenije je prostovoljno, neprofitno, nevladno interesno in strokovno združenje.

Naš cilj je prispevati k aktivni vlogi Republike Slovenije pri zagotavljanju miru, varnosti in demokratične stabilnosti na evroatlantskem območju prek EU in Nata.

Svet deluje samostojno ali v sodelovanju z NATO, EU, slovenskimi vladnimi institucijami in drugimi partnerskimi organizacijami z namenom izpolnitve svojih temeljnih ciljev.