Igor Zidarič je diplomant evropskih študij, ki zaključuje magistrsko nalogo s področja dezinformacij na Zahodnem Balkanu. Zaposlen je v državni upravi. Njegova strokovna področja so mednarodni odnosi, varnostna vprašanja Zahodnega Balkana, evropske politike s poudarkom na evropskih skladih in širitveni politiki EU. V okviru društva poleg predsedovanja mladinski sekciji deluje tudi kot vodja projekta Balkan SAYS, mednarodne mladinske konference, ki obravnava pereča varnostna vprašanja Zahodnega Balkana.