V prispevku avtor predstavlja kritičen pogled na uporabnost koncepta povezljive varnosti pri opredeljevanju nacionalnih varnostnih politik in prilagajanju modelov zagotavljanja varnosti. Ta koncept, ob iskanju sinergičnih in komplementarnih učinkov odpornostnih, odvračalnih in obrambnih zmogljivosti države, predstavlja robustni varnostni kapital države, kjer se odgovornost za varnost in zaščito prenaša tudi na individualni in kolektivi potencial družbe. Spremembe sodobnega mednarodnega varnostnega okolja vse bolj kažejo potrebo po široki inkluzivnosti družbe v celovito zagotavljanje nacionalne varnosti in obrambe. Te spremembe avtor ne naslavlja samo v sistemskem, strukturnem ali zmogljivostnem smislu, ampak tudi v smislu sposobnosti sprejemanja nove miselnosti, ki bistveno posega tudi v dosedanji, tradicionalni pristop k oblikovanju nacionalnovarnostnih politik, tudi v Republiki Sloveniji.

 

Vol. 4 No. 4, 2023: Čas za razmislek in revizijo nacionalnovarnostne politike Republike Slovenije? (Pavel Vuk) [SLO]