V četrtek, 1. februarja 2024, je na Fakulteti za družbene vede potekalo 29. redno zasedanje skupščine Evro-atlantskega sveta Slovenije. Tokrat je bila skupščina še posebej pomembna, saj je šlo za volilno skupščino, kjer smo člani EASS potrjevali vodstvo in članstvo v organih v naslednjem 4-letnem obdobju (2024-2028).

Do zagotovitve sklepčnosti zasedanja smo prisotni prisluhnili krajšemu predavanju predsednika EASS, prof. dr. Iztoka Prezlja in novoizvoljene podpredsednice EASS, doc. dr. Jelene Juvan, na temo vojne v Ukrajini. Sledilo je aktivno delo vseh članov po vnaprej določenem dnevnem redu zasedanja, in sicer je sledila izvolitev delovnih organov skupščine, poročilo o delu združenja v preteklem letu, poročilo o delu Mladinske sekcije v preteklem letu, poročilo o finančno-materialnem poslovanju v letu 2023, poročilo nadzornega odbora, sprejem programskih usmeritev za leto 2024 in 2025 ter potrditev finančnega načrta za leto 2024, izvolitev članov in članic organov združenja za naslednje obdobje (2024-2028) ter ostala pomembna vprašanja glede delovanja združenja.

Novoizvoljenemu vodstvu EASS in ostalim članom ter članicam, ki so bili izvoljeni v delovne organe združenja, želimo uspešno in aktivno delo.