Evro-atlantski svet Slovenije se zavzema za krepitev sodelovanja med EU, Natom in njihovimi državami članicami, s posebnim poudarkom na vprašanjih regionalne varnosti na Zahodnem Balkanu.

Društvo Evro-atlantski svet Slovenije si že od leta 1993 prizadeva za dvig ravni informiranosti in zavedanja slovenske javnosti o pomenu aktivnega sodelovanja v mednarodnih organizacijah in asociacijah, katerih osnovni namen je zagotavljanje mednarodnega miru, varnosti in zdravega gospodarskega sodelovanja.