Cilji in naloge Evro-atlantskega sveta Slovenije so:

  • izobraževanje in informiranje javnosti o problemih in rešitvah na področju zagotavljanja miru in varnosti v mednarodnih odnosih,
  • proučevanje procesov mednarodnih organizacij za zagotavljanje miru in varnosti v svetu, s posebnim poudarkom na povezovanju v evroatlantskem prostoru,
  • podpiranje aktivnega delovanja Republike Slovenije v EU, NATO in drugih evroatlantskih organizacijah,
  • sodelovanje s podobnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, katerih skupni cilj sta mir in varnost,
  • povezovanje s sorodnimi organizacijami po svetu, ki se ukvarjajo s podobnimi problemi, vključno z organizacijo Atlantic Treaty Association in njenimi članicami,
  • organiziranje konferenc, seminarjev, okroglih miz, strokovnih potovanj in predavanj,
  • izdajanje poljudne in strokovne literature.

Evro-atlantski svet Slovenije se zavzema za krepitev sodelovanja med EU, Natom in njihovimi državami članicami, s posebnim poudarkom na vprašanjih regionalne varnosti na Zahodnem Balkanu.