Za Slovenijo so tri desetletja razvoja in izkušenj institucionalizacije zagotavljanja nacionalne varnosti kot samostojne države. Razvoj ni bil vedno premočrten, a dosežena stopnja razvoja nudi dobro osnovo za nadaljevanje. Kakšen bo ta razvoj v prihodnje, bo odvisno predvsem od tega, ali bomo znali, zmogli in želeli konsolidirati strateško vodenje države, vključno z doseganjem družbenega konsenza o strateških interesih in ciljih nacije. Temu morata slediti nacionalnovarnostna politika in sistem, ki morata temeljiti na pozitivnih domačih in tujih izkušnjah, sposobnosti pokrizne analize in akumulaciji znanja različnih strok v naši državi.

Vol. 2 – No. 2,  2021: Kompetentno vodenje in učinkovito zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije (Sotlar, Grizold, Vuga Bernšak) [SLO]