Evro-Atlantski svet Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Direktoratom za obrambne zadeve organiziral posvet na temo »Odpornost države in družbe v RS«, ki se je odvijal 20. junija 2023 v veliki dvorani Fakultete za družbene vede.

Namen posveta je bil opredeliti koncept odpornosti države in družbe, predstaviti dosedanje aktivnosti na področju odpornosti s poudarkom na kritični infrastrukturi ter predstaviti pogled na odpornost skozi mednarodne in globalne trende. Gre za novi koncept, ki nadgrajuje obstoječe koncepte in prakse v RS po različnih ministrstvih. Izpostavljena je bila potreba po aplikaciji koncepta v številnih sektorjih in potreba po horizontalnem sodelovanju med številnimi deležniki.

Govorci na posvetu so bili dr. Damir Črnčec, Državni sekretar MO RS, Boštjan Pavlin, Generalni direktor DOZ MO RS, mag. Renata Vertovšek, DOZ MO RS, amb. Sabina Stadler, vodja Sektorja za strateške študije in analize, MZEZ in prof.dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede, Predsednik Evro-Atlantskega Sveta Slovenije.