Mladinska sekcija Evro-atlantskega sveta Slovenije je neformalna struktura v okviru Sveta, ki združuje mlade strokovnjake in študente.

Podpira splošne cilje Evro-atlantskega sveta Slovenije s posebnim poudarkom na interesih in potrebah mladih.

Naš cilj je razviti platformo za izmenjavo znanja, razpravo in izmenjavo idej med mladimi strokovnjaki na Zahodnem Balkanu.

In s tem prispevati h krepitvi zaupanja, spravi, varnosti, stabilnosti in sodelovanju v regiji Zahodnega Balkana.

Sekcija si prizadeva tudi za povečanje zanimanja mladih za varnostna vprašanja, preučevanje notranjih in zunanjih vidikov nacionalne varnosti Republike Slovenije, ter za podporo interesov Slovenije pri enakopravnem sodelovanju in ohranjanju mednarodnega miru.