Mladinska sekcija Evro-atlantskega sveta Slovenije je bila ustanovljena 7. februarja 1998 kot neformalna struktura znotraj društva, ki združuje člane društva, stare do 35 let. Sekcija deluje v skladu s statutom društva in v skladu s Pravili o delovanju Mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije.

Mladinska sekcija je članica Youth Atlantic Treaty Association (YATA), krovne organizacije združenj mladine nacionalnih odborov Atlantic Treaty Association (ATA), katere polnopravna članica je tudi Evro-atlantski svet Slovenije.

Mladinska sekcija izpostavlja potrebe in interese mladih na področju evro-atlantskih integracij. Cilji delovanja mladinske sekcije so:

  • spodbujati zanimanje mladih za varnostna vprašanja,
  • preučevati notranje in zunanje vidike zagotavljanja nacionalne varnosti Slovenije,
  • podpirati interese Slovenije po enakopravnem sodelovanju pri ohranjanju in zagotavljanju mednarodne varnosti v okviru mednarodnih organizacij, predvsem zveze NATO in Evropske unije,
  • med mladimi v Sloveniji širiti poznavanje zveze NATO, Evropske unije, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in njihovega pomena pri zagotavljanju ter krepitvi miru in varnosti v Evropi,
  • sodelovati s sorodnimi organizacijami in združenji tako Sloveniji kot tudi na mednarodni ravni (predvsem v okviru Youth Atlantic Treaty Association (YATA) in z njenimi članicami).

 

Mladinsko sekcijo vodi predsednik mladinske sekcije, ki ga voli skupščina članov za dobo dveh let. Predsednik zastopa in predstavlja mladinsko sekcijo v javnosti, predseduje izvršnemu odboru mladinske sekcije in usmerja njeno delo.
Izvršni odbor mladinske sekcije izvoli skupščina članov za dobo dveh let. Izvršni odbor opravlja organizacijska, administrativna in strokovno-tehnična dela v okviru dejavnosti mladinske sekcije.

Mladinska sekcija izvaja številne dejavnosti, med drugim:

  • organizira predavanja, okrogle mize, seminarje in konference na nacionalni in mednarodni ravni o temah, povezanih z nacionalno in mednarodno varnostjo,
  • organizira strokovne ekskurzije na sedež zveze NATO in v institucije Evropske unije ter v države članice in druge partnerske države,
  • sodeluje na konferencah in seminarjih v Sloveniji in v tujini, in
  • nudi podporo dejavnostim Evro-atlantskega sveta Slovenije.

 

Eden odmevnejših projektov mladinske sekcije je mednarodni mladinski seminar Balkan SAYS, ki je bil v letu 2015 izveden že tretje zaporedno leto. Seminar je prejel tudi prestižno nagrado za najboljši nacionalni mladinski projekt v Sloveniji, ki jo v sodelovanju s Evropskim Parlamentom podeljuje mednarodna funadacija Karla Velikega iz Aachna

 

Predsednik mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije:  Blaž Grilj

Blaz_portretBlaž Grilj je predsednik mladinske sekcije Evro-atlantskega sveta Slovenije od decembra 2015. Blaž Grilj je hkrati tudi Generalni Sekretar mednarodne zveze Youth Atlantic Treaty Association (YATA). Novembra 2015 so mu člani generalne skupščine YATA v Bruslju potrdili drugi enoletni mandat Generalnega sekretarja.

 

Člani izvršnega odbora:

Anja Ancelj

Dan Sivka

Meliha Muherina

Nikolina Čenić

Nina Ivić

Peter Knific