Radikalizacija v smeri nasilja in ekstremizem sta vedno bolj pereč problem v sodobnih družbah. Avtorja predstavita idejni koncept zasnove slovenskega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja, ki temelji na vključevanju številnih državnih in nedržavnih deležnikov na strateški in operativni ravni.

Vol. 2 – No. 3,  2021: Oblikovanje medinstitucionalnega modela za identifikacijo in spremljanje radikalizacije v smeri nasilja (Prezelj, Lobnikar) [SLO]