Evro-Atlantski svet Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS in Katedro za obramboslovje pri Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani pripravil posvet na temo »Zadrževanje kadra v Slovenski vojski: izzivi in rešitve«, ki se je odvijal 20. februarja 2023 na Ministrstvu za obrambo.

Namen posveta je bil opredeliti izzive na področju zadrževanja kadra v Slovenski vojski, ovrednotiti pretekle trende in identificirati predloge ter priporočila za reševanje problematike v prihodnje. Kadrovski vidik upravljanja je ključnega pomena za zagotavljanje popolnjenih, motiviranih, in pripravljenih oboroženih sil v sodobnem varnostnem okolju. Slovenska vojska in vse druge oborožene sile se soočajo z izzivom privabljanja novega kadra, hkrati pa tudi ohranjanja že zaposlenega kadra na vseh nivojih.

Sogovorniki so na posvetu izpostavili, da zadrževanje kadra ni izziv le v Sloveniji, temveč se z njim soočajo tudi drugod v naši soseščini. Kot je bilo slišati na posvetu, se sogovorniki tega izziva v Sloveniji zavedajo in se strinjajo, da je za zadrževanje kadra nujno povezovanje in sodelovanje med vsemi odgovornimi deležniki. Na posvetu so bili izpostavljeni številni vidiki razlogov za negativne kadrovske trende, s katerimi se že vrsto let sooča Slovenska vojska. Razpravljavci so se strinjali, da je na te trende treba odgovarjati tudi z izboljšanjem praks znotraj sistema in nadgradnjo obstoječega normativnega okvirja, kot ključni izziv pa izpostavili privabljanje mladih v Slovensko vojsko.

Na posvetu so poudarili tudi, da je čas za spremembe ugoden. Za sodobno opremo in modernizacijo Slovenske vojske se bo letos kot tudi v prihodnjih letih namenilo več sredstev. To naslavlja tudi Resolucija o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 2040, ki ob spremenjenih varnostnih razmerah ustvarja pogoje za več vlaganj v obrambo. Slovenska vojska tako na pragu digitalizacije ponuja različne možnosti zaposlitve in kariernega razvoja – od delovnih mest na področju osnovne vojaške dejavnosti do služb na področju visokotehnoloških sistemov – obenem pa omogoča mladim, da se izšolajo in karierno napredujejo znotraj sistema. Prav to v kombinaciji s politično klimo, naklonjeno Slovenski vojski, predstavlja priložnost za pozitivne spremembe.

Govorci na posvetu so bili dr. Damir Črnčec, Državni sekretar MO RS, doc. dr. Jelena Juvan, Predstojnica katedre za obramboslovje, FDV, dr. Martin Premk, Predsednik Odbora za obrambo, Državni zbor, Boštjan Pavlin, mag., Generalni direktor, MORS DOZ in brigadir Franc Koračin, namestnik načelnika GŠSV, posvet pa je moderiral prof. dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede, Predsednik Evro-Atlantskega Sveta Slovenije.

Foto: Monika Sušanj, Ministrstvo za obrambo RS (https://www.gov.si/novice/2023-02-20-posvet-o-zadrzevanju-kadra-v-slovenski-vojski/)