Zaščita kritične infrastrukture proti kibernetskim napadom

Končno poročilo s priporočili na osnovi strokovnih posvetov

 

V torek, 26. 7. 2022 je v New Yorku in preko spleta potekala predstavitev končnega poročila glede kibernetskega ogrožanja, predpisov in dobrih praks zaščite kritične infrastrukture pred kibernetskimi grožnjami. Poročilo je analitični rezultat štirih posvetov, ki smo jih izvedli Fakulteta za družbene vede, Evro-atlantski svet Slovenije, Urad vlade za informacijsko varnost in Microsoft.  Poročilo se osredotoča na zaščito kritične infrastrukture v sektorjih energetike, bančništva, zdravstva in preskrbe z vodo.

 

Kritična infrastruktura in z njo povezane storitve so jedro naše družbe, vendar pa so zaradi prisotnosti na spletu vse bolj izpostavljeni nevarnostim kibernetskega prostora. Različni akterji ta prostor izkoriščajo za različne zlorabe, zbiranje podatkov (vohunjenje), zahtevanje odkupnin ter namerno uničevanje ali motenje storitev. Na področju kritične infrastrukture lahko takšni napadi povzročijo resno krizo širših družbenih razsežnosti. Zato je pomembno, da ponudniki in uporabniki vedno znova razmišljajo o varnostnih ukrepih in zaščiti.

 

Poročilo si lahko ogledate na povezavi: Protecting CI against cyber threats – final report