Prispevek predstavlja in obravnava evropski integracijski proces kot primer procesa iskanja rešitev, ki temelji na vrednotah, in ga primerja z indo-pacifiško regijo kot nedavnim predmetom sistematične politične pozornosti EU. Avtor predlaga, da se intenzivnost in kompleksnost regionalnega večstranskega povezovanja povečata, da se doseže trdna raven komplementarnosti. Evropske izkušnje je treba upoštevati v okviru posebnosti indo-pacifiške regije

“Indo-pacifiška regija je v zadnjem času postala zelo pogost predmet politične, diplomatske in politične pozornosti. V času slovenskega oziroma francoskega predsedovanja Evropskemu svetu ostaja visoko na dnevnem redu /…/ Proces evropskega povezovanja je rezultat stoletnega razvoja v kontekstu dinamične, kompleksne in burne evropske zgodovine, ki se je po koncu hladne vojne pospešila. Njegova trenutna slika kaže številne uporabne dosežke, ki bi lahko bili ob upoštevanju regionalnih posebnosti koristni tudi v drugih delih sveta.”

Vol. 3 – No. 1,  2022: European Integration Process and the Indo-Pacific Region (Jazbec) [ENG]